Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website word geëxploiteerd door BeautyMonkey
gevestigd te Antwerpse Steenweg 38, 2350 VOSSELAAR
Ondernemingsnummer: BE0700.281.305

Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden kunt u ons steeds contacteren via info@beautymonkey.be.

WEBSITE
Deze website is bedoeld om u te informeren over BeautyMonkey en de producten die wij aanbieden.

Afbeeldingen van producten hebben geen enkele contractuele waarde en worden steeds onder voorbehoud toegevoegd.

Wij zijn bij het opzetten van deze website zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Niettemin kunnen zich technische problemen voordoen waarop we geen invloed hebben. Om die reden kunnen wij niet garanderen dat u altijd ongestoord van de site gebruik kunt maken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anderszins is aangegeven is BeautyMonkey rechthebbende van alle auteursrechten en databankrechten op deze website en op de content van deze website.

Het is verboden om deze website in welke materiële vorm dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verspreiden, daaruit stukken te kopiëren, te hergebruiken of te verveelvoudigen (waaronder begrepen fotokopiëren of het elektronisch opslaan op een gegevensdrager), behoudens voor zover dit geschiedt conform de beperkte gebruikslicentie in de auteursrechtvermelding of overeenkomstig regels van dwingend recht.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Wanneer u met een bepaalde wijziging van deze algemene voorwaarden niet akkoord gaat, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

© 2018 - BeautyMonkey